/home/projects/tariffavtaler.nho.no/html/start-page.php

nsp01mydb.ss_avtale


LoggedIn: Nei

Admin: Nei

Ansatt: Nei

Vis Historisk: Nei


Page: list

searchString:

sort: navn

vis_type: overenskomster

IP: 193.213.246.80

BrukerID:

/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/pages/page-standard.php

Tariffavtaler

/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/templates/_template-avtale-list.php:template_list_avtaler
getTariffavtalerParter

Overenskomster

/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
AFAG-overenskomsten 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 518
AFIS personell samt brann- og redningstjenesten ved lufthavner 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 533
AIB-overenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 487
Ambulansefirmaene -YS/Delta 01.04.2020 - 31.03.2022 Nr. 325
Ambulansefirmaer - LO 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 118
Anleggsoverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 4
Arbeidslederavtalen-FLT 01.12.2022 - 30.11.2024 Nr. 199
Asfaltarbeid og veivedlikehold 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 500
Asfaltarbeid og veivedlikehold-FF 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 37
Asfaltarbeid og veivedlikehold-NAF 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 6
Avisbudavtalen 01.04.2018 - 31.03.2020 Nr. 457
BPA-overenskomsten 01.10.2022 - 30.04.2024 Nr. 595
Baker-og konditoroverenskomsten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 133
Barne- og ungdomsverntjenesten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 536
Barnehageoverenskomsten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 590
Bergindustrien 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 327
Besetning i ferge-og lokalfart - innenriksfarten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 160
Besetning på lasteskip i kystfart 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 472
Besetning på passasjerskip i kystfart 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 471
Besetning-skoleskipene Gann og Sjøkurshttps://invitations-app.oiiku.com/invitations/cbf924416419bc39 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 507
Biloverenskomsten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 91
Biloverenskomsten - Parat 01.05.2018 - 30.04.2020 Nr. 315
Bilselgeravtalen HK 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 77
Bokbindere 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 55
Bristow Norway AS - Flygeravtale 01.04.2022 - 30.09.2024 Nr. 513
Bryggerier og mineralvannfabrikker 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 148
Brønnserviceavtale - SAFE 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 526
Bukseringsrederier-Maskinistforbundet 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 264
Bukseringsrederier-Norsk Sjøoffisersforb 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 257
Bukseringsrederier-Sjømannsforbundet 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 167
Bussbransjeavtale-LO 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 501
Bussbransjeavtale-YS 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 502
Butikkoverenskomsten-HK 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 70
Byggeindustrien 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 328
Byggeindustrien - Parat 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 399
Bølgepapp,- kartonasjefabrikker m fl 01.04.2024 - 31.03.2024 Nr. 57
CHC Helikopterservice AS-flygeavtalen 01.05.2014 - 30.04.2015 Nr. 245
Cabin Services Norway AS - Kabinavtale 01.04.2016 - 31.03.2018 Nr. 537
Dyrepleiere og klinikkassistenter0 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 521
E-Overenskomsten - DNMF 01.05.2017 - 31.05.2018 Nr. 557
Egg-og Fjærfekjøttindustrien 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 131
Elektrofagene - YS/Parat 01.05.2020 - 30.04.2022 Nr. 438
Elektrokjemisk industri 01.04.2022 - 31.05.2024 Nr. 101
Energioverenskomsten 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 330
Energioverenskomsten - YS/Parat 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 492
Farmasøytisk Industri 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 109
Fellesoverenskomsten for byggfag 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 331
Fellesoverenskomsten for byggfag-YS 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 414
Fellesoverenskomsten-Treforedling 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 159
Fiskeindustribedrifter 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 138
Fiskeindustrioverenskomsten - Parat 01.05.2018 - 30.04.2020 Nr. 440
Fiskemel- og fiskefôrindustrien 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 102
Fiskemel- og fiskefôrindustrien - PARAT 01.04.2018 - 31.03.2020 Nr. 535
Flyavtalen - avtale B 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 230
Flyavtalen - avtale A 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 229
Flygeavtale Norsk Luftambulanse AS 01.07.2022 - 31.03.2024 Nr. 549
Flygeravtale - Pilot Services Norway AS 01.11.2021 - 31.10.2023 Nr. 544
Flykabinavtale SAS Norsk kabinforening 01.04.2016 - 31.03.2018 Nr. 543
Flykabinavtalen SAS - Parat 01.04.2016 - 31.03.2018 Nr. 217
Flyoverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 89
Flyoverenskomsten - Parat 01.04.2018 - 31.03.2020 Nr. 225
Flyteknikeroverenskomsten 01.04.2020 - 31.03.2022 Nr. 279
Forpleiningsbedrifter 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 123
Forskning og undervisning 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 466
Forskningsoverenskomsten (med AFP) 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 515
Forskningsoverenskomsten-Parat 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 243
Fotball-håndball-og ishockeyoverenskomst 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 452
Frisøroverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 116
Fritids- og aktivitetsavtale 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 415
Funksjonæravtalen - NML 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 545
Funksjonæravtalen - Parat 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 212
Funksjonæravtalen-Negotia 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 208
Funksjonæravtalen-YTF 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 233
Glass og Keramisk Industri 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 329
Grossistavtalen - NTF 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 369
Grossistavtalen - YTF 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 227
Handelsoverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 583
Handelsoverenskomsten HK 01.08.2022 - 31.03.2024 Nr. 581
Havbruksoverenskomsten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 170
Heisfaget 15.05.2022 - 14.05.2024 Nr. 59
Helikopter service-tek.adm.traf.pers 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 281
Helse- og omsorgsoverenskomsten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 481
Helse- og omsorgsoverenskomsten (Delta) 15.11.2022 - 30.04.2024 Nr. 596
Hotell og Rest.-arbeidsledere-FLT 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 200
Hotell og restaurant - arbeidslederavtale - Parat 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 218
Hovedavtale Farmaceutene 22.12.2018 - 30.06.2020 Nr. 553
Hovedavtale for veterinærer 01.01.2022 - 30.06.2024 Nr. 572
Hovedavtalen-Naturviterne 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 290
Hovedavtalen-Tekna (med AFP) 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 514
Hustadmarmor A/S - ALT 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 499
Hustadmarmor A/S - LO 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 343
IKT-overenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 478
Idun Fabrikker 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 141
Industrioverenskomsten LO - Teknologi og Data 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 352
Industrioverenskomsten LO - Teko 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 296
Industrioverenskomsten LO - Verksted 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 83
Industrioverenskomsten YS - Nexans 01.04.2018 - 31.03.2020 Nr. 529
Industrioverenskomsten YS - Teknologi og Data 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 446
Industrioverenskomsten YS - TekoBert 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 496
Industrioverenskomsten YS - Verksted 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 219
Jernbane-overenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 559
Jordbruk og Gartneri 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 525
Journalistavtalen for aviser 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 275
Journalistavtalen for digitale medier 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 479
Journalistavtalen for etermedier 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 484
Journalistavtalen for ukepressen 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 276
Kabelmontøroverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 62
Kabinavtale for Norse Atlantic Airways AS 01.09.2022 - 31.08.2023 Nr. 594
Kjemisk teknisk industri 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 106
Kjøttindustrien 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 134
Kollektivavtale for Task Specialists - lastemenn 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 589
Kraftlinjefirmaer 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 5
LKAB-Transportforbundet 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 174
Laerdal Medical A/S 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 197
Landbase - Parat 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 505
Landbaser- Industri Energi 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 124
Landforpleiningsavtalen 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 293
Landsoverenskomsten for elektrofagene 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 60
Lederavtalen 01.12.2022 - 30.11.2024 Nr. 269
Luftfartsavtalen-Junit 01.04.2020 - 31.03.2022 Nr. 368
Luftfartsoverenskomsten - HK 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 470
Malmtrafikk AS 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 416
Malmtrafikk AS lokomotivpersonalet 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 434
Margarinfabrikker 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 152
Maskinister på lasteskip i kystfart 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 476
Maskinister på passasjerskip i kystfart 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 475
Maskinisteroffiserer på passasjerskip i ferge-og lokalfart 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 260
Maskinoffiserer på skoleskipene-Gann og Sjøkurs 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 508
Mat- og drikkevareindustrien 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 512
Medieoverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 456
Meieriindustrien - NML 01.05.2020 - 30.04.2022 Nr. 524
Meieriindustrien - NNN 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 523
Melkebearbeidende industri 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 142
Midlertidig avtale 01.01.2002 - 01.01.2002 Nr. 465
Miljøbedrifter i Norge-LO 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 477
Miljøbedrifter i Norge-YS 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 483
Møbel, interiør og trevarebransjene m fl. 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 195
Møller og Fôrblanderier 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 145
NITO-overenskomsten 01.06.2023 - 31.05.2024 Nr. 272
Naturbruksoverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 370
Norges Blindeforbund og Oslo Kinematografer 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 453
Norse Atlantic Airways AS - Pilotavtale 01.01.2022 - 31.03.2024 Nr. 592
Norsk Stein AS - Bergindustri med YTF og YS 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 531
Oljeavtalen 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 184
Oljeboringsbedrifter-Industri Energi 01.06.2020 - 31.05.2022 Nr. 125
Oljeoverenskomsten-Safe 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 224
Oljeservicebedrifter- Industri Energi 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 357
Oljetransportavtalen - Parat 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 488
Operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter - Safe 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 284
Operatøravtalen-Industri Energi 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 129
Operatørselskaper landvirksomhet (bransjeavtalen) 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 130
Operatørselskaper-Lederne 24.11.2022 - 31.05.2024 Nr. 271
Overenskomst Pegasus Helicopter AS - pilot og TS 01.10.2022 - 30.09.2025 Nr. 598
Overenskomst Det Norske Maskinistforbund-Sjømat Norge 01.09.2020 - 31.08.2022 Nr. 564
Overenskomst Norsk Sjømannsforbund - Sjømat Norge 01.09.2018 - 31.08.2020 Nr. 565
Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter YS/NHO 01.03.2022 - 31.03.2024 Nr. 540
Overenskomst for IFS Norge AS, avdeling Asker 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 562
Overenskomst for Kreftforeningen 01.07.2020 - 30.06.2022 Nr. 550
Overenskomst for Lufttransport AS - Helikopterflygere 01.04.2022 - 31.07.2024 Nr. 530
Overenskomst for Lærlinger Parat/YS 01.04.2016 - 31.03.2018 Nr. 547
Overenskomst for Samfunnsøkonomer 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 539
Overenskomst for Service- og flerbruksfartøyer NSOF 02.05.2018 - 31.08.2018 Nr. 569
Overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerier 01.04.2020 - 31.03.2022 Nr. 567
Overenskomst for godkjente friskoler 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 556
Overenskomst for piloter - LO 01.04.2016 - 31.03.2017 Nr. 541
Overenskomst for service- og flerbruksfartøyer NSF 01.09.2018 - 31.08.2020 Nr. 568
Overenskomst for trafikkregulerende arbeider 01.01.2023 - 31.03.2024 Nr. 597
Overenskomst for trafikkregulerende arbeider - Parat 01.03.2023 - 31.03.2024 Nr. 599
Overenskomsten - ALT 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 460
Overenskomsten for bilutleie 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 345
Parkeringsselskaper 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 301
Parkeringsselskaper - YS 01.04.2010 - 31.03.2012 Nr. 462
Pilot - kollektiv avtale NFF/Airlift 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 554
Pleie- og omsorgsoverenskomsten - NSF 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 527
Presse-og medieoverenskomsten del I - Parat 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 213
Rammeavtale for arbeidsledere - byggfag 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 201
Rammeavtale for bilselgere-Negotia 01.04.2014 - 31.03.2016 Nr. 210
Redningsmannsavtale Lufttransport Rotorving AS 03.02.2016 - 31.03.2017 Nr. 546
Redningsselskapet - Besetning (NY Delta) 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 574
Redningsselskapet - Maskinister (NY Delta) 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 575
Redningsselskapet - Offiserer (NY Delta) 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 576
Redningsselskapet-Besetning 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 165
Redningsselskapet-maskinister 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 354
Redningsselskapet-skipsførere/styrmenn 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 258
Renhold på land i egen regi 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 11
Renholdsbedrifter-Parat 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 506
Renholdsoverenskomsten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 10
Riksavtalen - Hotell og Restaurant 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 79
Riksavtalen - Hotell og restaurant - Parat 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 226
Riksavtalen - Junit 01.04.2018 - 31.03.2020 Nr. 361
SAS Flygeravtale 01.04.2016 - 31.03.2017 Nr. 494
Sandefjord Lufthavn 01.04.2016 - 31.03.2018 Nr. 428
Sandtaksoverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 54
Schenker AS 01.04.2018 - 31.03.2020 Nr. 187
Seismikkbedrifter 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 516
Select Service Partner AS-Riksavtale 01.04.2012 - 31.03.2014 Nr. 406
Selgeravtalen YS/Negotia 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 211
Serigrafioverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 441
Service- og vedlikeholds-overenskomsten - Parat 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 520
Service- og vedlikeholdsoverensk.-ALT 01.05.2020 - 30.04.2022 Nr. 510
Service-og Vedlikeholds-Overenskomsten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 390
Sjokolade,- Sukkervare- og Snacksoverenskomsten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 519
Skadesanering - Parat 01.05.1998 - 30.04.2000 Nr. 426
Skianlegg 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 333
Skipsførere og Styrmenn i ferge- lokal 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 253
Skipsførere og styrmenn på skip - Sjømat Norge 01.09.2018 - 31.08.2020 Nr. 563
Skipsførere og styrmenn-Norsk Sjøoffiser 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 473
Skipsførere og styrmenn-lastesk. Norsk 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 474
Speditører-YTF 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 351
Speditøroverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 183
Standardoverenskomsten-HK 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 68
Steinindustrioverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 53
Store Norske Spitsbergen Grubekompani 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 299
Styrmenn,elektrikere på skoleskipene,Gan 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 509
Tannteknikeroverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 81
Tekniske funksjonærer-FLT 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 198
Telenor 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 485
Trafikkpersonell, funksjonærer og redning 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 388
Transportselskaper i Norge-LO 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 377
Transportselskaper i Norge-YS 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 378
Transportselskaper-Taxisentraler-LO 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 403
Transportselskaper-Taxisentraler-YS 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 404
Trykkerier og grafiske bedrifter 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 56
Tunnel-, bom-og bruselskaper 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 13
Tømmermåleroverenskomsten 01.05.2020 - 30.04.2022 Nr. 360
Vaskerier og Renserier 01.04.2022 - 30.04.2024 Nr. 105
Vekteroverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 14
Vekteroverenskomsten - Parat 17.11.2022 - 31.03.2024 Nr. 228
Vin- og Brennevinsbransjen 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 158
Virksomhetsbinding - avtale på samme lokasjon 01.12.2012 - 00.00.0000 Nr. 997
Wallboardoverenskomsten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 50
Widerøes Flyveselskap-flyvere 01.04.2016 - 31.03.2020 Nr. 552
Widerøes Flyveselskap-kabin 01.04.2014 - 31.03.2016 Nr. 252