/home/projects/tariffavtaler.nho.no/html/start-page.php

nsp01mydb.ss_avtale


LoggedIn: Nei

Admin: Nei

Ansatt: Nei

Vis Historisk: Nei


Page: forsiden

searchString:

sort: navn

vis_type: alle

IP: 193.213.246.80

BrukerID:

/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/pages/page-standard.php
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/templates/_template-avtale.php : print_avtale
{/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/templates/_template-avtale.php:69}  
Array ( [TA_Radnr] => 3587 [TA_Nr] => 462 [TA_Navn] => Parkeringsselskaper - YS [TA_StartDato] => 2010-04-01 00:00:00 [TA_SluttDato] => 2012-03-31 00:00:00 [TA_AFP] => 1 [TA_OU] => 1 [TA_SLV] => 1 [TA_Kategori] => 1 [TA_Type] => 2 [TA_Status] => 2 [TA_Kommentar] =>
#####10|2|pub_date|DESC||this|0|%5BLes%20mer%20tekst...%5D| [TA_Tekst] =>

 Les overenskomsten her

 

I tillegg gjelder følgende bilag gjelder for denne overenskomst:

Bilag 1 Sluttvederlagsordningen
Bilag 2 Opplysnings- og utviklingsfondet
Bilag 3 Korte velferdspermisjoner
Bilag 4 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai - A-ordningen
Bilag 5 Avtalefestet pensjon (AFP)
Bilag 6 Riksmeglingsmannens forslag om nedsettelse av arbeidstiden m.m. pr.1. januar 1987
Bilag 7 Lønnsansiennitet ved militær førstegangstjeneste
Bilag 8 Ferie m.v.
Bilag 9 Likestilling
Bilag 10 Eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse
Bilag 11 Innvandrere
Bilag 12 Tjenestepensjoner
 

[TA_RegistrertDato] => 2015-01-09 20:51:25 [TA_RegisistrertSignatur] => steino [TA_EndretDato] => 2021-05-24 19:21:27 [TA_EndretSignatur] => steino [gmlid] => [TA_FilNavn] => 462 Parkeringsoverenskomsten 2010-2012 YTF.pdf [TA_FullSti] => /filer/Historisk_tariffavtaler_2008/462 Parkeringsoverenskomsten 2010-2012 YTF.pdf [TA_LenkeTekst] =>  Les overenskomsten her [TA_TA_Radnr] => 6621 [TA_FullText] => [TA_Indexed] => [TA_Bedriftsintern] => 0 [TA_BedriftsinternText] => [TA_FullStiEnglish] => [nho_originalmottatt] => )
Bedriftsintern
Norsk
https://tariffavtaler.nho.no/getfile-english.php?TA_Radnr=3587
Engelsk

Parkeringsselskaper - YS

Parter

NHO Service og Handel

ARBEIDSGIVERPART

Yrkestrafikkforbundet

ARBEIDSTAKERPART

Nedlasting

Avtalenummer: 462
Overenskomst av: 01.04.2010
Utløpt: 31.03.2012