/home/projects/tariffavtaler.nho.no/html/start-page.php

nsp01mydb.ss_avtale


LoggedIn: Nei

Admin: Nei

Ansatt: Nei

Vis Historisk: Nei


Page: forsiden

searchString:

sort: navn

vis_type: alle

IP: 193.213.246.80

BrukerID:

/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/pages/page-standard.php

Velkommen til NHOs tariffavtaleweb!

Her finner du tariffavtaler som NHO er part i.

Tariffweben er delt inn i to deler; Hovedavtaler og Overenskomster.
Overenskomstene er de bransjevise avtalene som bedriften er bundet av. I disse avtalene reguleres blant annet lønns- og arbeidstid.
Med en overenskomst følger det alltid en Hovedavtale og en rekke Bilag, og til sammen utgjør dette det totale avtaleverket for bedriften.

Har du spørsmål om hvordan bestemmelsene i avtalene skal forstås, ta kontakt med din landsforening.

Se avtalene