Velkommen til NHOs tariffavtaleweb!

Her finner du tariffavtaler som NHO er part i.

Tariffweben er delt inn i to deler; Hovedavtaler og Overenskomster.
Overenskomstene er de bransjevise avtalene som bedriften er bundet av. I disse avtalene reguleres blant annet lønns- og arbeidstid.
Med en overenskomst følger det alltid en Hovedavtale og en rekke Bilag, og til sammen utgjør dette det totale avtaleverket for bedriften.

Har du spørsmål om hvordan bestemmelsene i avtalene skal forstås, ta kontakt med din landsforening.

Se avtalene