Tariffavtaler

Overenskomster

AFAG-overenskomsten
Nr. 518
AFIS personell samt brann- og redningstjenesten ved lufthavner
Nr. 533
AMB-overenskomsten
Nr. 487
Ambulansefirmaene -YS/Delta
Nr. 325
Ambulansefirmaer - LO
Nr. 118
Anleggsoverenskomsten
Nr. 4
Arbeidslederavtalen-FLT
Nr. 199
Asfaltarbeid og veivedlikehold
Nr. 500
Asfaltarbeid og veivedlikehold-FF
Nr. 37
Asfaltarbeid og veivedlikehold-NAF
Nr. 6
Avis og avistrykkerier
Nr. 58
Avisbud,Parat-Edda Distribusjon AS
Nr. 396
Avisbudavtalen
Nr. 457
Aviser-distribusjon del II
Nr. 231
Baker-og konditoroverenskomsten
Nr. 133
Barne- og ungdomsverntjenesten
Nr. 536
Bensinstasjoner-HK
Nr. 308
Bergindustrien
Nr. 327
Besetning i ferge-og lokalfart -
Nr. 160
Besetning på lasteskip i kystfart
Nr. 472
Besetning på passasjerskip i kystfart
Nr. 471
Besetning-skoleskipene Gann og Sjøkurs
Nr. 507
Biloverenskomsten
Nr. 91
Biloverenskomsten - Parat
Nr. 315
Bilselgeravtalen HK
Nr. 77
Bokbindere
Nr. 55
Bompengevaktoverenskomsten-YTF
Nr. 242
Bristow Norway AS - Flygeravtale
Nr. 513
Bryggerier, mineralvann- og tobakksfabrikker
Nr. 148
Brønnserviceavtale - SAFE
Nr. 526
Bukseringsrederier-Maskinistforbundet
Nr. 264
Bukseringsrederier-Norsk Sjøoffisersforb
Nr. 257
Bukseringsrederier-Sjømannsforbundet
Nr. 167
Bussbransjeavtale Norgesbuss Ekspress AS - Junit
Nr. 532
Bussbransjeavtale-LO
Nr. 501
Bussbransjeavtale-YS
Nr. 502
Butikkoverenskomsten-HK
Nr. 70
Byggeindustrien
Nr. 328
Byggeindustrien - Parat
Nr. 399
Bølgepapp,- kartonasjefabrikker m fl
Nr. 57
CHC Helikopterservice AS-flygeavtalen
Nr. 245
Cabin Services Norway AS - Kabinavtale
Nr. 537
Dyrepleiere og klinikkassistenter
Nr. 521
Egg-og Fjærfekjøttindustrien
Nr. 131
Elektrofagene - YS/Parat
Nr. 438
Elektrokjemisk industri
Nr. 101
Energioverenskomsten
Nr. 330
Energioverenskomsten - YS/Parat
Nr. 492
Farmasøytisk Industri
Nr. 109
Fellesoverenskomsten for byggfag
Nr. 331
Fellesoverenskomsten for byggfag-YS
Nr. 414
Fellesoverenskomsten-Treforedling
Nr. 159
Fiskeindustribedrifter
Nr. 138
Fiskeindustrioverenskomsten - Parat
Nr. 440
Fiskemel- og fiskefôrindustrien
Nr. 102
Fiskemel- og fiskefôrindustrien - PARAT
Nr. 535
Flyavtalen - avtale B
Nr. 230
Flyavtalen - avtale A
Nr. 229
Flyekspedisjonsavtalen-Junit
Nr. 375
Flygeavtale Norsk Luftambulanse AS
Nr. 549
Flykabinavtale SAS Norsk kabinforening
Nr. 543
Flykabinavtalen SAS - Parat
Nr. 217
Flyoverenskomsten
Nr. 89
Flyoverenskomsten - Parat
Nr. 225
Flyteknikeroverenskomsten
Nr. 279
Forpleiningsbedrifter
Nr. 123
Forskning og undervisning
Nr. 466
Forskningsoverenskomsten (med AFP)
Nr. 515
Forskningsoverenskomsten-Parat
Nr. 243
Fotball-håndball-og ishockeyoverenskomst
Nr. 452
Frisøroverenskomsten
Nr. 116
Fritids- og aktivitetsavtale
Nr. 415
Funksjonæravtalen - Parat
Nr. 212
Funksjonæravtalen-Negotia
Nr. 208
Funksjonæravtalen-YTF
Nr. 233
Glass og Keramisk Industri
Nr. 329
Grossistavtalen - NTF
Nr. 369
Grossistavtalen - YTF
Nr. 227
Havbruksoverenskomsten
Nr. 170
Havneoverenskomsten
Nr. 173
Heisfaget
Nr. 59
Helikopter service-tek.adm.traf.pers
Nr. 281
Hotell og Rest.-arbeidsledere-FLT
Nr. 200
Hotell og restaurant - arbeidslederavtale - Parat
Nr. 218
Hovedavtale Farmaceutene
Nr. 553
Hovedavtalen-Naturviterne
Nr. 290
Hovedavtalen-Tekna (med AFP)
Nr. 514
Hustadmarmor A/S - ALT
Nr. 499
Hustadmarmor A/S - LO
Nr. 343
IKT -overenskomsten
Nr. 478
Idun Fabrikker
Nr. 141
Industrioverenskomsten LO - Nexans
Nr. 88
Industrioverenskomsten LO - Teknologi-og Data
Nr. 352
Industrioverenskomsten LO - Teko
Nr. 296
Industrioverenskomsten LO - Verksted
Nr. 83
Industrioverenskomsten YS - Nexans
Nr. 529
Industrioverenskomsten YS - Teknologi-og Data
Nr. 446
Industrioverenskomsten YS - Teko
Nr. 496
Industrioverenskomsten YS - Verksted
Nr. 219
Jordan-YS
Nr. 380
Jordbruk og Gartneri
Nr. 525
Journalistavtalen for aviser
Nr. 275
Journalistavtalen for digitale medier
Nr. 479
Journalistavtalen for etermedier
Nr. 484
Journalistavtalen for ukepressen
Nr. 276
Kabelmontøroverenskomsten
Nr. 62
Kjemisk teknisk industri
Nr. 106
Kjøttindustrien
Nr. 134
Kraftlinjefirmaer
Nr. 5
LKAB-Parat
Nr. 482
LKAB-Transportforbundet
Nr. 174
Laerdal Medical A/S
Nr. 197
Landbase - Parat
Nr. 505
Landbaser- Industri Energi
Nr. 124
Landforpleiningsavtalen
Nr. 293
Landsoverenskomsten for elektrofagene
Nr. 60
Lederavtalen
Nr. 269
Losse-og lasteoverenskomsten for Sør-og Nord-Norge
Nr. 179
Luftfartsavtalen-Junit
Nr. 368
Luftfartsoverenskomsten - HK
Nr. 470
Malmtrafikk AS
Nr. 416
Malmtrafikk AS lokomotivpersonalet
Nr. 434
Margarinfabrikker
Nr. 152
Maskinister på lasteskip i kystfart
Nr. 476
Maskinister på passasjerskip i kystfart
Nr. 475
Maskinisteroffiserer på passasjerskip i ferge-og lokalfart
Nr. 260
Maskinoffiserer på skoleskipene-Gann og Sjøkurs
Nr. 508
Mat- og drikkevareindustrien
Nr. 512
Medieoverenskomsten
Nr. 456
Meieriindustrien - NML
Nr. 524
Meieriindustrien - NNN
Nr. 523
Melkebearbeidende industri
Nr. 142
Miljøbedrifter i Norge-LO
Nr. 477
Miljøbedrifter i Norge-YS
Nr. 483
Møbel, interiør og trevarebransjene m fl.
Nr. 195
Møller og Fôrblanderier
Nr. 145
NITO-overenskomsten
Nr. 272
Naturbruksoverenskomsten
Nr. 370
Norbar Minerals
Nr. 384
Norges Blindeforbund og Oslo Kinematogra
Nr. 453
Norsk Stein AS - Bergindustri med YTF og YS
Nr. 531
Oljeboringsbedrifter-Industri Energi
Nr. 125
Oljeoverenskomsten-YS/Parat/Negotia/Safe
Nr. 224
Oljeselskaper
Nr. 184
Oljeservicebedrifter- Industri Energi
Nr. 357
Oljetransportavtalen - Parat
Nr. 488
Operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter - Safe
Nr. 284
Operatøravtalen-Industri Energi
Nr. 129
Operatørselskaper landvirksomhet (bransjeavtalen)
Nr. 130
Operatørselskaper-Lederne
Nr. 271
Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter YS/NHO
Nr. 540
Overenskomst for Kreftforeningen
Nr. 550
Overenskomst for Lufttransport AS - Helikopterflygere
Nr. 530
Overenskomst for Lærlinger Parat/YS
Nr. 547
Overenskomst for Samfunnsøkonomer
Nr. 539
Overenskomst for piloter - LO
Nr. 541
Overenskomsten - ALT
Nr. 460
Overenskomsten for bilutleie
Nr. 345
Oxford Aviation Academy-YS
Nr. 504
Pakkerioverenskomsten
Nr. 189
Parkeringsselskaper
Nr. 301
Parkeringsselskaper - YS
Nr. 462
Pleie- og omsorgsoverenskomsten
Nr. 481
Pleie- og omsorgsoverenskomsten - NSF
Nr. 527
Presse-og medieoverenskomsten del I - Parat
Nr. 213
Rammeavtale for arbeidsledere - byggfag
Nr. 201
Rammeavtale for bilselgere-Negotia
Nr. 210
Rammeavtale om fastlønn for losse og lastearbeidere
Nr. 190
Redningsmannsavtale Lufttransport Rotorving AS
Nr. 546
Redningsselskapet-Besetning
Nr. 165
Redningsselskapet-maskinister
Nr. 354
Redningsselskapet-skipsførere/styrmenn
Nr. 258
Renhold på land i egen regi
Nr. 11
Renholdsbedrifter-Parat
Nr. 506
Renholdsoverenskomsten
Nr. 10
Riksavtalen - Hotell og Restaurant
Nr. 79
Riksavtalen - Hotell og restaurant - Parat
Nr. 226
Riksavtalen - Junit
Nr. 361
SAS Flygeravtale
Nr. 494
SAS utestasjonerte mekanikere
Nr. 93
Salgsfunksjonærer YS/Negotia
Nr. 211
Sandefjord Lufthavn
Nr. 428
Sandtakoverenskomsten
Nr. 54
Schenker AS
Nr. 187
Seismikkbedrifter
Nr. 516
Select Service Partner AS-Riksavtale
Nr. 406
Serigrafioverenskomsten
Nr. 441
Service- og vedlikeholds-overenskomsten - Parat
Nr. 520
Service- og vedlikeholdsoverensk.-ALT
Nr. 510
Service-og Vedlikeholds-Overenskomsten
Nr. 390
Sjokolade,- Sukkervare- og Snacksoverenskomsten
Nr. 519
Skadesanering - Parat
Nr. 426
Skianlegg
Nr. 333
Skipsførere og Styrmenn i ferge- lokal
Nr. 253
Skipsførere og styrmenn-Norsk Sjøoffiser
Nr. 473
Skipsførere og styrmenn-lastesk. Norsk
Nr. 474
Speditører-YTF
Nr. 351
Speditøroverenskomsten
Nr. 183
Standardoverenskomsten-HK
Nr. 68
Steinindustrioverenskomsten
Nr. 53
Store Norske Spitsbergen Grubekompani
Nr. 299
Styrmenn,elektrikere på skoleskipene,Gan
Nr. 509
TUIfly Nordic AB - Kabinavtale
Nr. 468
Tannteknikeroverenskomsten
Nr. 81
Tekniske funksjonærer-FLT
Nr. 198
Telenor
Nr. 485
Trafikkpersonell, funksjonærer og redning
Nr. 388
Transportselskaper i Norge-LO
Nr. 377
Transportselskaper i Norge-YS
Nr. 378
Transportselskaper-Taxisentraler-LO
Nr. 403
Transportselskaper-Taxisentraler-YS
Nr. 404
Trykkerier og grafiske bedrifter
Nr. 56
Tunnel-, bom-og bruselskaper
Nr. 13
Tømmermåleroverenskomsten
Nr. 360
Vaskerier og Renserier
Nr. 105
Vekteroverenskomsten
Nr. 14
Vekteroverenskomsten - Parat
Nr. 228
Veterinærer ansatt i Dyreklinikker
Nr. 522
Vin- og Brennevinsbransjen
Nr. 158
Wallboardoverenskomsten
Nr. 50
Widerøes Flyveselskap-kabin
Nr. 252