/home/projects/tariffavtaler.nho.no/html/start-page.php

nsp01mydb.ss_avtale


LoggedIn: Nei

Admin: Nei

Ansatt: Nei

Vis Historisk: Nei


Page: forsiden

searchString:

sort: navn

vis_type: alle

/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/pages/page-standard.php
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/templates/_template-avtale.php : print_avtale
Array
(
  [TA_Radnr] => 3627
  [TA_Nr] => 510
  [TA_Navn] => Service- og vedlikeholdsoverensk.-ALT
  [TA_StartDato] => 2014-05-01 00:00:00
  [TA_SluttDato] => 2016-04-30 00:00:00
  [TA_AFP] => 1
  [TA_OU] => 1
  [TA_SLV] => 1
  [TA_Kategori] => 1
  [TA_Type] => 2
  [TA_Status] => 2
  [TA_Kommentar] => 
#####10|2|pub_date|DESC||this|0|%5BLes%20mer%20tekst...%5D| [TA_Tekst] =>

Les overenskomsten her


Overenskomsten inneholder i tillegg følgende bilag:

1. Sluttvederlagsordningen.
2. Opplysnings – og utviklingsfondet.
3. Korte velferdspermisjoner.
4. Garantiordningen
5. Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai. A- ordningen.
6. Nedsettelse av arbeidstiden pr. 1. januar 1987.
7. AFP- ordningen.
8. Lønnsansiennitet ved militær førstegangstjeneste.
9. Likestilling / Likelønn
10. Eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse.
11. Innvandrere.
12. Ferie m.v.
 

[TA_RegistrertDato] => 2015-01-09 20:51:27 [TA_RegisistrertSignatur] => steino [TA_EndretDato] => 2017-01-10 05:21:52 [TA_EndretSignatur] => steino [gmlid] => [TA_FilNavn] => 510 Service-_og_vedlikeholdsoverenskomsten_2010_-_2012_med_ALT_.pdf [TA_FullSti] => /filer/Historisk_tariffavtaler_2008/510 Service-_og_vedlikeholdsoverenskomsten_2010_-_2012_med_ALT_.pdf [TA_LenkeTekst] => Les overenskomsten her [TA_TA_Radnr] => 13655 [TA_FullText] => [TA_Indexed] => [TA_Bedriftsintern] => 1 [TA_BedriftsinternText] => [TA_FullStiEnglish] => [nho_originalmottatt] => )
Bedriftsintern
1
Norsk
http://tariffavtaler.nho.no/getfile-english.php?TA_Radnr=3627
Engelsk

Service- og vedlikeholdsoverensk.-ALT

Parter

NHO Service

ARBEIDSGIVERPART

Organisasjonen for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger (ALT)

ARBEIDSTAKERPART

Intern avtale

Les overenskomsten her


Overenskomsten inneholder i tillegg følgende bilag:

1. Sluttvederlagsordningen.
2. Opplysnings – og utviklingsfondet.
3. Korte velferdspermisjoner.
4. Garantiordningen
5. Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai. A- ordningen.
6. Nedsettelse av arbeidstiden pr. 1. januar 1987.
7. AFP- ordningen.
8. Lønnsansiennitet ved militær førstegangstjeneste.
9. Likestilling / Likelønn
10. Eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse.
11. Innvandrere.
12. Ferie m.v.