/home/projects/tariffavtaler.nho.no/html/start-page.php

nsp01mydb.ss_avtale


LoggedIn: Nei

Admin: Nei

Ansatt: Nei

Vis Historisk: Nei


Page: forsiden

searchString:

sort: navn

vis_type: alle

/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/pages/page-standard.php
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/templates/_template-avtale.php : print_avtale
Array
(
  [TA_Radnr] => 13921
  [TA_Nr] => 1
  [TA_Navn] => Hovedavtalen LO/NHO-Arbeidere
  [TA_StartDato] => 2018-01-01 00:00:00
  [TA_SluttDato] => 2021-12-31 00:00:00
  [TA_AFP] => 0
  [TA_OU] => 0
  [TA_SLV] => 0
  [TA_Kategori] => 1
  [TA_Type] => 1
  [TA_Status] => 2
  [TA_Kommentar] => 
  [TA_Tekst] => 
  [TA_RegistrertDato] => 2018-03-15 11:27:34
  [TA_RegisistrertSignatur] => steino
  [TA_EndretDato] => 2018-03-21 05:22:02
  [TA_EndretSignatur] => steino
  [gmlid] => 
  [TA_FilNavn] => 
  [TA_FullSti] => /filer/Hovedavtaler/Hovedavtalen LO 2018-2021.pdf
  [TA_LenkeTekst] => 
  [TA_TA_Radnr] => 
  [TA_FullText] => 
  [TA_Indexed] => 
  [TA_Bedriftsintern] => 0
  [TA_BedriftsinternText] => 
  [TA_FullStiEnglish] => /filer/Hovedavtaler/Basic Agreement LO-NHO 2018-2021.pdf
  [nho_originalmottatt] => 
)
Bedriftsintern
Norsk
http://tariffavtaler.nho.no/getfile-english.php?TA_Radnr=13921
Engelsk
http://tariffavtaler.nho.no/getfile-english.php?TA_Radnr=13921&lang=en

Hovedavtalen LO/NHO-Arbeidere

Parter

NHO

ARBEIDSGIVERPART

Landsorganisasjonen i Norge

ARBEIDSTAKERPART

Nedlasting

Avtalenummer: 1
Overenskomst av: 01.01.2018
Utløpt: 31.12.2021

English version

Agreement id: 1
From: 01.01.2018
To 31.12.2021