/home/projects/tariffavtaler.nho.no/html/start-page.php

nsp01mydb.ss_avtale


LoggedIn: Nei

Admin: Nei

Ansatt: Nei

Vis Historisk: Nei


Page: list

searchString:

sort: arbeidsgiver

vis_type: alle

IP: 193.213.246.80

BrukerID:

/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/pages/page-standard.php

Tariffavtaler

/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/templates/_template-avtale-list.php:template_list_avtaler
getTariffavtalerParter
print_etter_part_table
print_etter_part_table

Overenskomster - Næringslivets Hovedorganisasjon

Abelia
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
Forskningsoverenskomsten-Parat 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 243
Fotball-håndball-og ishockeyoverenskomst 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 452
Forskning og undervisning 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 466
IKT-overenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 478
Forskningsoverenskomsten (med AFP) 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 515
AFAG-overenskomsten 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 518
Overenskomst for Samfunnsøkonomer 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 539
Overenskomst for Kreftforeningen 01.07.2020 - 30.06.2022 Nr. 550
Overenskomst for Kreftforeningen 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 551
Overenskomst for godkjente friskoler 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 556
Overenskomst for IFS Norge AS, avdeling Asker 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 562
Byggenæringens Landsforening
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
Anleggsoverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 4
Kraftlinjefirmaer 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 5
Asfaltarbeid og veivedlikehold-NAF 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 6
Asfaltarbeid og veivedlikehold-FF 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 37
Byggeindustrien 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 328
Fellesoverenskomsten for byggfag 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 331
Tømmermåleroverenskomsten 01.05.2020 - 30.04.2022 Nr. 360
Byggeindustrien - Parat 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 399
Fellesoverenskomsten for byggfag-YS 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 414
Asfaltarbeid og veivedlikehold 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 500
Fornybar Norge
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
Energioverenskomsten 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 330
Energioverenskomsten - YS/Parat 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 492
E-Overenskomsten - DNMF 01.05.2017 - 31.05.2018 Nr. 557
Mediebedriftenes Landsforening
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
Presse-og medieoverenskomsten del I - Parat 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 213
Journalistavtalen for aviser 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 275
Journalistavtalen for ukepressen 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 276
Medieoverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 456
Avisbudavtalen 01.04.2018 - 31.03.2020 Nr. 457
Journalistavtalen for digitale medier 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 479
Journalistavtalen for etermedier 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 484
Overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerier 01.04.2020 - 31.03.2022 Nr. 567
NHO Geneo
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
Ambulansefirmaer - LO 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 118
Ambulansefirmaene -YS/Delta 01.04.2020 - 31.03.2022 Nr. 325
Helse- og omsorgsoverenskomsten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 481
BPA-overenskomsten 01.10.2022 - 30.04.2024 Nr. 595
Helse- og omsorgsoverenskomsten (Delta) 15.11.2022 - 30.04.2024 Nr. 596
NHO Logistikk og Transport
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
LKAB-Transportforbundet 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 174
Speditøroverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 183
Schenker AS 01.04.2018 - 31.03.2020 Nr. 187
Speditører-YTF 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 351
Transportselskaper i Norge-LO 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 377
Transportselskaper i Norge-YS 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 378
Malmtrafikk AS 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 416
Malmtrafikk AS lokomotivpersonalet 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 434
Jernbane-overenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 559
NHO Luftfart
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
Flyoverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 89
Flykabinavtalen SAS - Parat 01.04.2016 - 31.03.2018 Nr. 217
Flyoverenskomsten - Parat 01.04.2018 - 31.03.2020 Nr. 225
Flyavtalen - avtale A 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 229
Flyavtalen - avtale B 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 230
CHC Helikopterservice AS-flygeavtalen 01.05.2014 - 30.04.2015 Nr. 245
Widerøes Flyveselskap-kabin 01.04.2014 - 31.03.2016 Nr. 252
Flyteknikeroverenskomsten 01.04.2020 - 31.03.2022 Nr. 279
Helikopter service-tek.adm.traf.pers 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 281
Luftfartsavtalen-Junit 01.04.2020 - 31.03.2022 Nr. 368
Trafikkpersonell, funksjonærer og redning 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 388
Sandefjord Lufthavn 01.04.2016 - 31.03.2018 Nr. 428
Luftfartsoverenskomsten - HK 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 470
SAS Flygeravtale 01.04.2016 - 31.03.2017 Nr. 494
Bristow Norway AS - Flygeravtale 01.04.2022 - 30.09.2024 Nr. 513
Overenskomst for Lufttransport AS - Helikopterflygere 01.04.2022 - 31.07.2024 Nr. 530
AFIS personell samt brann- og redningstjenesten ved lufthavner 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 533
Cabin Services Norway AS - Kabinavtale 01.04.2016 - 31.03.2018 Nr. 537
Overenskomst for piloter - LO 01.04.2016 - 31.03.2017 Nr. 541
Flykabinavtale SAS Norsk kabinforening 01.04.2016 - 31.03.2018 Nr. 543
Flygeravtale - Pilot Services Norway AS 01.11.2021 - 31.10.2023 Nr. 544
Redningsmannsavtale Lufttransport Rotorving AS 03.02.2016 - 31.03.2017 Nr. 546
Overenskomst for Lærlinger Parat/YS 01.04.2016 - 31.03.2018 Nr. 547
Flygeavtale Norsk Luftambulanse AS 01.07.2022 - 31.03.2024 Nr. 549
Widerøes Flyveselskap-flyvere 01.04.2016 - 31.03.2020 Nr. 552
Pilot - kollektiv avtale NFF/Airlift 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 554
Kollektivavtale for Task Specialists - lastemenn 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 589
Norse Atlantic Airways AS - Pilotavtale 01.01.2022 - 31.03.2024 Nr. 592
Kabinavtale for Norse Atlantic Airways AS 01.09.2022 - 31.08.2023 Nr. 594
Overenskomst Pegasus Helicopter AS - pilot og TS 01.10.2022 - 30.09.2025 Nr. 598
NHO Mat og Drikke
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
Egg-og Fjærfekjøttindustrien 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 131
Baker-og konditoroverenskomsten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 133
Kjøttindustrien 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 134
Idun Fabrikker 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 141
Melkebearbeidende industri 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 142
Møller og Fôrblanderier 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 145
Bryggerier og mineralvannfabrikker 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 148
Margarinfabrikker 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 152
Vin- og Brennevinsbransjen 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 158
Hovedavtalen-Naturviterne 01.07.2022 - 30.06.2024 Nr. 290
Naturbruksoverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 370
Mat- og drikkevareindustrien 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 512
Sjokolade,- Sukkervare- og Snacksoverenskomsten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 519
Dyrepleiere og klinikkassistenter0 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 521
Meieriindustrien - NNN 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 523
Meieriindustrien - NML 01.05.2020 - 30.04.2022 Nr. 524
Jordbruk og Gartneri 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 525
Funksjonæravtalen - NML 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 545
Hovedavtale for veterinærer 01.01.2022 - 30.06.2024 Nr. 572
NHO Reiseliv
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
Riksavtalen - Hotell og Restaurant 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 79
Hotell og Rest.-arbeidsledere-FLT 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 200
Hotell og restaurant - arbeidslederavtale - Parat 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 218
Riksavtalen - Hotell og restaurant - Parat 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 226
Landforpleiningsavtalen 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 293
Skianlegg 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 333
Overenskomsten for bilutleie 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 345
Riksavtalen - Junit 01.04.2018 - 31.03.2020 Nr. 361
Select Service Partner AS-Riksavtale 01.04.2012 - 31.03.2014 Nr. 406
Fritids- og aktivitetsavtale 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 415
NHO Service og Handel
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
Renholdsoverenskomsten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 10
Tunnel-, bom-og bruselskaper 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 13
Vekteroverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 14
Tannteknikeroverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 81
Frisøroverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 116
Grossistavtalen - YTF 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 227
Vekteroverenskomsten - Parat 17.11.2022 - 31.03.2024 Nr. 228
Parkeringsselskaper 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 301
Grossistavtalen - NTF 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 369
Service-og Vedlikeholds-Overenskomsten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 390
Skadesanering - Parat 01.05.1998 - 30.04.2000 Nr. 426
Parkeringsselskaper - YS 01.04.2010 - 31.03.2012 Nr. 462
AIB-overenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 487
Renholdsbedrifter-Parat 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 506
Service- og vedlikeholdsoverensk.-ALT 01.05.2020 - 30.04.2022 Nr. 510
Service- og vedlikeholds-overenskomsten - Parat 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 520
Pleie- og omsorgsoverenskomsten - NSF 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 527
Handelsoverenskomsten HK 01.08.2022 - 31.03.2024 Nr. 581
Handelsoverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 583
Overenskomst for trafikkregulerende arbeider 01.01.2023 - 31.03.2024 Nr. 597
Overenskomst for trafikkregulerende arbeider - Parat 01.03.2023 - 31.03.2024 Nr. 599
NHO Sjøfart
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
Besetning i ferge-og lokalfart - innenriksfarten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 160
Redningsselskapet-Besetning 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 165
Bukseringsrederier-Sjømannsforbundet 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 167
Skipsførere og Styrmenn i ferge- lokal 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 253
Bukseringsrederier-Norsk Sjøoffisersforb 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 257
Redningsselskapet-skipsførere/styrmenn 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 258
Maskinisteroffiserer på passasjerskip i ferge-og lokalfart 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 260
Bukseringsrederier-Maskinistforbundet 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 264
Redningsselskapet-maskinister 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 354
Besetning på passasjerskip i kystfart 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 471
Besetning på lasteskip i kystfart 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 472
Skipsførere og styrmenn-Norsk Sjøoffiser 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 473
Skipsførere og styrmenn-lastesk. Norsk 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 474
Maskinister på passasjerskip i kystfart 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 475
Maskinister på lasteskip i kystfart 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 476
Besetning-skoleskipene Gann og Sjøkurshttps://invitations-app.oiiku.com/invitations/cbf924416419bc39 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 507
Maskinoffiserer på skoleskipene-Gann og Sjøkurs 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 508
Styrmenn,elektrikere på skoleskipene,Gan 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 509
Redningsselskapet - Besetning (NY Delta) 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 574
Redningsselskapet - Maskinister (NY Delta) 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 575
Redningsselskapet - Offiserer (NY Delta) 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 576
NHO Transport
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
Transportselskaper-Taxisentraler-LO 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 403
Transportselskaper-Taxisentraler-YS 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 404
Bussbransjeavtale-LO 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 501
Bussbransjeavtale-YS 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 502
Nelfo
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
Heisfaget 15.05.2022 - 14.05.2024 Nr. 59
Landsoverenskomsten for elektrofagene 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 60
Elektrofagene - YS/Parat 01.05.2020 - 30.04.2022 Nr. 438
Norges Bilbransjeforbund (NBF)
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
Bilselgeravtalen HK 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 77
Biloverenskomsten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 91
Rammeavtale for bilselgere-Negotia 01.04.2014 - 31.03.2016 Nr. 210
Biloverenskomsten - Parat 01.05.2018 - 30.04.2020 Nr. 315
Norsk Industri
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
Wallboardoverenskomsten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 50
Steinindustrioverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 53
Sandtaksoverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 54
Bokbindere 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 55
Trykkerier og grafiske bedrifter 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 56
Bølgepapp,- kartonasjefabrikker m fl 01.04.2024 - 31.03.2024 Nr. 57
Kabelmontøroverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 62
Industrioverenskomsten LO - Verksted 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 83
Elektrokjemisk industri 01.04.2022 - 31.05.2024 Nr. 101
Vaskerier og Renserier 01.04.2022 - 30.04.2024 Nr. 105
Kjemisk teknisk industri 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 106
Farmasøytisk Industri 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 109
Fellesoverenskomsten-Treforedling 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 159
Oljeavtalen 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 184
Møbel, interiør og trevarebransjene m fl. 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 195
Laerdal Medical A/S 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 197
Industrioverenskomsten YS - Verksted 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 219
Industrioverenskomsten LO - Teko 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 296
Store Norske Spitsbergen Grubekompani 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 299
Bergindustrien 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 327
Glass og Keramisk Industri 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 329
Hustadmarmor A/S - LO 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 343
Industrioverenskomsten LO - Teknologi og Data 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 352
Serigrafioverenskomsten 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 441
Industrioverenskomsten YS - Teknologi og Data 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 446
Miljøbedrifter i Norge-LO 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 477
Miljøbedrifter i Norge-YS 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 483
Oljetransportavtalen - Parat 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 488
Industrioverenskomsten YS - TekoBert 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 496
Hustadmarmor A/S - ALT 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 499
Industrioverenskomsten YS - Nexans 01.04.2018 - 31.03.2020 Nr. 529
Norsk Stein AS - Bergindustri med YTF og YS 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 531
Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter YS/NHO 01.03.2022 - 31.03.2024 Nr. 540
Hovedavtale Farmaceutene 22.12.2018 - 30.06.2020 Nr. 553
Offshore Norge
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
Forpleiningsbedrifter 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 123
Landbaser- Industri Energi 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 124
Oljeboringsbedrifter-Industri Energi 01.06.2020 - 31.05.2022 Nr. 125
Operatøravtalen-Industri Energi 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 129
Operatørselskaper landvirksomhet (bransjeavtalen) 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 130
Oljeoverenskomsten-Safe 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 224
Operatørselskaper-Lederne 24.11.2022 - 31.05.2024 Nr. 271
Operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter - Safe 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 284
Oljeservicebedrifter- Industri Energi 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 357
Landbase - Parat 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 505
Seismikkbedrifter 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 516
Brønnserviceavtale - SAFE 01.06.2022 - 31.05.2024 Nr. 526
Sjømat Norge
/home/projects/tariffavtaler.nho.no/include/include-functions.php : print_avtale_list
Fiskemel- og fiskefôrindustrien 01.04.2022 - 31.03.2024 Nr. 102
Fiskeindustribedrifter 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 138
Havbruksoverenskomsten 01.05.2022 - 30.04.2024 Nr. 170
Fiskeindustrioverenskomsten - Parat 01.05.2018 - 30.04.2020 Nr. 440
Fiskemel- og fiskefôrindustrien - PARAT 01.04.2018 - 31.03.2020 Nr. 535
Skipsførere og styrmenn på skip - Sjømat Norge 01.09.2018 - 31.08.2020 Nr. 563
Overenskomst Det Norske Maskinistforbund-Sjømat Norge 01.09.2020 - 31.08.2022 Nr. 564
Overenskomst Norsk Sjømannsforbund - Sjømat Norge 01.09.2018 - 31.08.2020 Nr. 565
Overenskomst for service- og flerbruksfartøyer NSF 01.09.2018 - 31.08.2020 Nr. 568
Overenskomst for Service- og flerbruksfartøyer NSOF 02.05.2018 - 31.08.2018 Nr. 569