Transportselskaper-Taxisentraler-YS

Parter

NHO Transport

ARBEIDSGIVERPART

Negotia

ARBEIDSTAKERPART
Avtalenummer: 404
Overenskomst av: 01.04.2014
Utløpt: 31.03.2016