Transportselskaper-Taxisentraler-LO

Parter

NHO Transport

ARBEIDSGIVERPART

Handel og Kontor i Norge

ARBEIDSTAKERPART

Nedlasting

Avtalenummer: 403
Overenskomst av: 01.04.2014
Utløpt: 31.03.2016