Transportselskaper i Norge-YS

Parter

NHO Transport

ARBEIDSGIVERPART

Yrkestrafikkforbundet

ARBEIDSTAKERPART

Nedlasting

Avtalenummer: 378
Overenskomst av: 01.04.2016
Utløpt: 31.03.2018