Transportselskaper i Norge-LO

Parter

NHO Transport

ARBEIDSGIVERPART

Norsk Transportarbeiderforbund

ARBEIDSTAKERPART

Nedlasting

Avtalenummer: 377
Overenskomst av: 01.04.2016
Utløpt: 31.03.2018